baranek

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Z radością płynącą ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

w imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności Akademickiej

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności.

Niech nadzieja promieniująca z pustego grobu Chrystusa umacnia

pokój i wiarę, rodzi wdzięczność.

Niech nadaje sens życiu, wzbudza życzliwość,

i staje się źródłem pogody ducha.

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Dziekan

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Lublin, Wielkanoc 2018

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 08:01 - Adam Jankowski