Czy w przypadku powtarzania spójnika pełniącego tę samą funkcję w zdaniu, ale mającego inną postać również należy poprzedzać go przecinkiem przy kolejnym wyliczeniu?

Przykład: Wiedział o tym Wojtek i Kuba, i Grzegorz.

Przed słowem "i Grzegorz" jest przecinek, po pełni on tę samą funkcję w zdaniu i pojawia się     po raz kolejny. Czy ten przecinek byłby również potrzebny, gdybym miał zdanie: Wiedział o      tym Wojtek i Kuba, oraz Grzegorz, gdzie "oraz" pełni taką samą funkcję jak "i", ale jest            morfologicznie innym słowem?

            Czy w przypadku wielokrotnych wyliczeń z użyciem tego samego spójnika za każdym razem przecinek ma być powtarzany przed kolejnymi elementami wyliczenia, czy zawsze co drugie słowo, np.:

  1. a) Wiedział o tym Wojtek i Kuba, i Grzegorz, i Piotr, i Paweł, i Jacek.
  2. b) Wiedział o tym Wojtek i Kuba, i Grzegorz i Piotr, i Paweł i Jacek.

Który z powyższych zapisów jest prawidłowy?

 

            Z reguły przecinków nie stawiamy przed spójnikami łącznymi (np. oraz, tudzież, i). Jednak w tym wypadku przecinek powinien się pojawić, ponieważ spójnik oraz jest powtórzeniem innego spójnika o tej samej funkcji, tj. łączy te same części zdania w taki sam sposób. Gdy spójniki są wobec siebie równoważne (pełnią tę samą funkcję) i powtarzają się, należy postawić przed nimi przecinek. 

            W drugim wypadku jedyną poprawną wersją jest zdanie: Wiedział o tym Wojtek i Kuba, i Grzegorz, i Piotr, i Paweł, i Jacek. Przecinek nie pojawia się jedynie przed pierwszym spójnikiem i, przed pozostałymi, które są powtórzone i należą do wyliczenia, przecinek jest konieczny.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2017, godz. 21:32 - Natalia Sosnowska