Jestem doktorantką w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z elektrofizjologicznymi i okoruchowymi wyznacznikami uwspólnionej uwagi oraz rotacji wyobrażeniowej. W ramach pracy magisterskiej prowadziłam badania metodą potencjałów wywołanych (event-related potential - ERP) nad wpływem stymulacji akustycznej na mentalną rotację obiektów 3D.
Obecnie przygotowuję badania dotyczące wpływu kontekstu emocjonalnego i ekspresji twarzy na uwagę wzrokową kierowaną przez wskazówkę spojrzeniem. Ponadto interesuję się najnowszymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu, w zakresie uwspólnionej uwagi.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, godz. 17:30 - Emilia Zabielska-Mendyk