Wiosenne Sympozjum Biblijne

wiosenne sympozjum biblijneInstytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Wiosenne Sympozjum Biblijne 2017, które odbędzie się pod hasłem  „Pan nie płonie gniewem na wieki” (Ps 103,9b) Gniew Boga i gniew człowieka w Piśmie świętym. Wydarzenie rozpocznie się 22 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031, a poprzedzi je Msza św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 7.00.

 

Przez cały ostatni roku liturgiczny Kościół przeżywał tajemnicę miłosierdzia Boga, odkrywając głębię Jego bliskości i łaski. Jego zamknięcie, za wolą papieża Franciszka, nie powinno jednak oznaczać przerwania działań na rzecz przybliżania ludzkości tej wielkiej Tajemnicy. Przeciwnie, katolicy na całym świecie zostali wezwani, by „iść wiernie z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego (…) i zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię.” (MetM 5). 

Jednym z ważnych wymiarów odkrywania tego bogactwa jest słuchanie Słowa (MetM 6). Jednakże Pismo święte obok pięknych, przepojonych miłością, przykładów Bożego działania zawiera również sceny i wydarzenia określane jako przejaw gniewu Bożego. Już z samego faktu, że w ten sposób określa się aktywność Boga, można je uznać za moralnie słuszne i pozytywne. W jaki sposób można je jednak pogodzić z Bożym miłosierdziem? Czy to samo można powiedzieć o gniewnej postawie ludzi? Jakie są warunki usprawiedliwiające ludzki gniew (por. Ef 4,26)? Czy powinien on być rozpatrywany tylko w wymiarze emocji?

Najbliższe Wiosenne Sympozjum Biblijne organizowane dorocznie przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne Jana Pawła II będzie próbą szerszej refleksji na ten temat.

Została już skompletowana lista prelegentów. Jednak nadal zapraszamy do udziału i współpracy wszystkich pragnących włączyć się w systematyczne badania nad gniewem w Biblii. Przygotowane przez prelegentów wystąpienia i nadesłane propozycje innych artykułów po ich pisemnym opracowaniu i akceptacji redakcji stanowić będą treść publikacji w tematycznym numerze Verbum Vitae (punktowanym czasopiśmie Instytutu).

 

W imieniu organizatorów

 

dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

INB KUL

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 15:08 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-03-02