Zapraszamy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Wiosennym Sympozjum Biblijnym, organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek) w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”.

 

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde wystąpienie będzie trwało 30 minut). Pragniemy też zorganizować sesję doktorancką na zakończenie sympozjum (trzy 20-minutowe wystąpienie). Referaty będą później wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia.

 

Zapraszamy do refleksji nad osobą i dziełem Ducha Świętego.

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, godz. 15:47 - Marcin Zieliński