Dział Komunikacji realizuje działania z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Należą do nich m.in.:

  • kreowanie i dbanie o wizerunek Uniwersytetu,
  • koordynacja działań promocyjnych Uniwersytetu,
  • organizacja, koordynacja i promocja przedsięwzięć, wydarzeń, ceremonii i uroczystości ogólnouniwersyteckich,
  • prowadzenie strony internetowej Uniwersytetu oraz oficjalnych profili Uniwersytetu na portalach społecznościowych,
  • określenie zasad wykorzystywania Systemu Identyfikacji Wizualnej i znaków identyfikujących Uniwersytet i nadzór nad ich przestrzeganiem,
  • współpraca z mediami.

 

W Dziale Komunikacji pracownicy i studenci KUL mogą pobrać na potrzeby konferencji bezpłatne materiały informacyjne o KUL oraz wypożyczyć banery (banery znajdują się w Punkcie Informacyjnym w Gmachu Głównym, GG-56). Inne materiały konferencyjne, jak teczki, notesy, długopisy są do nabycia w magazynie.