Lublin, 14 czerwca 2017 r.

 

 

Oświadczenie

 

  

Dziekan Wydziału Filozofii KUL informuje, że zorganizowanie przez Katedrę Teorii Sztuki i Kultury wykładu na temat skuteczności szczepień było prywatną inicjatywą jednego z pracowników Wydziału. Osoba ta w sposób nieuprawniony oraz bez wiedzy i zgody władz Wydziału wykorzystała w tym celu infrastrukturę Uniwersytetu, logo wydziału, a tym samym jego renomę.

Sprawa zostanie wyjaśniona.

 

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL

Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

 

 

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że w rankingu kierunków studiów na rok 2017, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", kierunek filozofia prowadzony na naszym Wydziale zajął bardzo dobre 4. miejsce.

 

16.05.2017 - 25.09.2017

Letnia Szkoła Kognitywistki