04.06.2017 - 27.10.2017

Argumentacja i retoryka klasyczna

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że w rankingu kierunków studiów na rok 2017, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", kierunek filozofia prowadzony na naszym Wydziale zajął bardzo dobre 4. miejsce.