Wizyty studyjne 

Kolejnym etapem są wizyty studyjne. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się grupy studentów (średnio 5 osobowej) ze stanowiskiem pracy w jednym z 9 obszarów: zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, zarządzanie finansami, opieka i wychowanie, rehabilitacja i readaptacja, zarządzanie bezpieczeństwem, analitycznym, ochrona zdrowia i funkcjonowanie w mediach.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 4 wizytach studyjnych (dwóch dwudniowych). Osoby mają przewidziane ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Od przedsiębiorcy oczekujemy podpisania porozumienia pomiędzy Przedsiębiorcą a KUL oraz wyznaczenia opiekuna wizyty studyjnej. Opiekun wizyty studyjnej przedstawia harmonogram/plan wizyty na 8 godzin pracy i podpisuje umowę z KUL na opiekę merytoryczną podczas wizyty studyjnej.

 

Harmonogram wizyt studyjnych 

Odbyły się już pierwsze spotkania z liderami, w celu omówienia koncepcji.

 

Grupa 1/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 1/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 2/1

 

I wizyta studyjna -Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 14.05.2018

II wizyta studyjna - Akademia Neurochirurgii - 15.05.2018

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 2/2

 

I wizyta studyjna - Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 14.05.2018

II wizyta studyjna -Akademia Neurochirurgii - 15.05.2018

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 3/1

 

I wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 25.04.2018

II wizyta studyjna - Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 26.04.2018

III wizyta studyjna - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - 23.04.2018

IV wizyta studyjna -Fundacja Inspirator - 24.04.2018

 

Grupa 3/2

 

I wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 25.04.2018

II wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 26.04.2018

III wizyta studyjna -Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - 23.04.2018

IV wizyta studyjna - Fundacja Inspirator - 24.04.2018

 

Grupa 4/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna -  w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 4/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 5/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 5/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 6/1

 

I wizyta studyjna -Akademia Neurochirurgii - 14.05.2018

II wizyta studyjna -Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 15.05.2018

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 6/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 7/1

 

I wizyta studyjna - Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 25.04.2018

II wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 26.04.2018

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 7/2

 

I wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 25.04.2018

II wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 26.04.2018

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 8/1

 

I wizyta studyjna -Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 26.04.2018

II wizyta studyjna - Fundacja Poznańska Przystań Prawna - 27.04.2018

III wizyta studyjna -Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - 17.05.2018

IV wizyta studyjna -Fundacja Inspirator - 18.05.2018

 

Grupa 8/2

 

I wizyta studyjna -Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 26.04.2018

II wizyta studyjna -Fundacja Poznańska Przystań Prawna - 27.04.2018

III wizyta studyjna -Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - 17.05.2018

IV wizyta studyjna -Fundacja Inspirator - 18.05.2018

 

Grupa 9/1

 

I wizyta studyjna -PMV sp. z o.o. - 08.05.2018

II wizyta studyjna -Hotchili Digital sp. z o.o. - 09.05.2018

III wizyta studyjna -Vision Group sp. z o.o. s.k.a - 10.05.2018

IV wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 11.05.2018

 

Grupa 9/2

 

I wizyta studyjna -PMV sp. z o.o. - 08.05.2018

II wizyta studyjna -Hotchili Digital sp. z o.o. - 09.05.2018

III wizyta studyjna -Vision Group sp. z o.o. s.k.a - 10.05.2018

IV wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 11.05.2018

 

Grupa 10/1

 

I wizyta studyjna -Fundacja Poznańska Przystań Prawna - 26.04.2018

II wizyta studyjna -Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 27.04.2018

III wizyta studyjna -Fundacja Inspirator - 17.05.2018

IV wizyta studyjna - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - 18.05.2018

 

Grupa 10/2

 

I wizyta studyjna -Fundacja Poznańska Przystań Prawna - 26.04.2018

II wizyta studyjna -Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 27.04.2018

III wizyta studyjna -Fundacja Inspirator - 17.05.2018

IV wizyta studyjna -Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - 18.05.2018

 

Grupa 11/1

 

I wizyta studyjna -Hotchili Digital sp. z o.o. - 08.05.2018

II wizyta studyjna -PMV sp. z o.o. - 09.05.2018

III wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 10.05.2018

IV wizyta studyjna -Vision Group sp. z o.o. s.k.a - 11.05.2018

 

Grupa 11/2

 

I wizyta studyjna -Hotchili Digital sp. z o.o. - 08.05.2018

II wizyta studyjna -PMV sp. z o.o. - 09.05.2018

III wizyta studyjna -Instytut Kreowania Przedsiębiorczosci sp. z o.o. - 10.05.2018

IV wizyta studyjna -Vision Group sp. z o.o. s.k.a - 11.05.2018

 

Grupa 12/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 12/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 13/1

 

I wizyta studyjna -Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 07.05.2018

II wizyta studyjna -Akademia Neurochirurgii - 08.05.2018

III wizyta studyjna -Wszechnica Edukacyjna - 09.05.2018

IV wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 10.05.2018

 

Grupa 13/2

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 14/1

I wizyta studyjna -Akademia Neurochirurgii - 07.05.2018

II wizyta studyjna -Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 08.05.2018

III wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 09.05.2018

IV wizyta studyjna -Wszechnica Edukacyjna - 10.05.2018

 

Grupa 14/2

 

I wizyta studyjna -Akademia Neurochirurgii - 07.05.2018

II wizyta studyjna -Jerzy Ożga Buffalo Bill-Jantar - 08.05.2018

III wizyta studyjna -Process Team sp. z o.o. - 09.05.2018

IV wizyta studyjna -Wszechnica Edukacyjna - 10.05.2018

 

Grupa 15/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 15/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 16/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 16/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 17/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 17/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 18/1

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Grupa 18/2

 

I wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

II wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

III wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

IV wizyta studyjna - w trakcie ustaleń

 

Wizyty studyjne w I i II edycji zakończyły się.

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018, godz. 14:09 - Mateusz Prucnal