Wizyty studyjne 

Kolejnym etapem są wizyty studyjne. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się grupy studentów (średnio 5 osobowej) ze stanowiskiem pracy w jednym z 9 obszarów: zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, zarządzanie finansami, opieka i wychowanie, rehabilitacja i readaptacja, zarządzanie bezpieczeństwem, analitycznym, ochrona zdrowia i funkcjonowanie w mediach.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 4 wizytach studyjnych (dwóch dwudniowych). Osoby mają przewidziane ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Od przedsiębiorcy oczekujemy podpisania porozumienia pomiędzy Przedsiębiorcą a KUL oraz wyznaczenia opiekuna wizyty studyjnej. Opiekun wizyty studyjnej przedstawia harmonogram/plan wizyty na 8 godzin pracy i podpisuje umowę z KUL na opiekę merytoryczną podczas wizyty studyjnej.

 

Harmonogram wizyt studyjnych 

Grupa 1 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 2 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 3 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 4 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 5 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 6 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 7 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 8 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 9 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 10 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 11 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 12 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 13 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 14 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 15 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 16 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 17 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Grupa 18 - harmonogram w trakcie ustalania

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 22:44 - Mateusz Prucnal