Wizyty studyjne 

Kolejnym etapem są wizyty studyjne. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się grupy studentów (średnio 5 osobowej) ze stanowiskiem pracy w jednym z 9 obszarów: zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, zarządzanie finansami, opieka i wychowanie, rehabilitacja i readaptacja, zarządzanie bezpieczeństwem, analitycznym, ochrona zdrowia i funkcjonowanie w mediach.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 4 wizytach studyjnych (dwóch dwudniowych). Osoby mają przewidziane ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Od przedsiębiorcy oczekujemy podpisania porozumienia pomiędzy Przedsiębiorcą a KUL oraz wyznaczenia opiekuna wizyty studyjnej. Opiekun wizyty studyjnej przedstawia harmonogram/plan wizyty na 8 godzin pracy i podpisuje umowę z KUL na opiekę merytoryczną podczas wizyty studyjnej.

 

Harmonogram wizyt studyjnych 

Grupa 1/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona- 

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 2/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 2/2

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 3/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona 

III wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 06.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 07.06.2017 r.

 

Grupa 3/2

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona 

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 4/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona 

III wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 06.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 07.06.2017 r.

 

Grupa 5/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna -  wizyta zakończona 

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 5/2

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 6/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 6/2

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 7/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 7/2

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 8/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 9/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 9/2

 

I wizyta studyjna - 

II wizyta studyjna - 

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 10/1

 

I wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 06.06.2017 r.

II wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 07.06.2017 r.

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 11/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - 

IV wizyta studyjna - 

 

Grupa 11/2

 

I wizyta studyjna - Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 06.06.2017 r.

II wizyta studyjna - Fundacja ''Poznańska Przystań Prawna'' - 07.06.2017 r.

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 12/1

 

I wizyta studyjna - 

II wizyta studyjna - 

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień 

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 13/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 13/2

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - Fundacja ''Poznańska Przystań Prawna'' - 06.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Instytut Odpowiedzialnego Biznesu - 07.06.2017 r.

 

Grupa 14/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 15/1

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 08.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 09.06.2017 r.

 

Grupa 15/2

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 08.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 09.06.2017 r.

 

Grupa 15/3

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 08.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 09.06.2017 r.

 

Grupa 15/4

 

I wizyta studyjna - wizyta zakończona

II wizyta studyjna - wizyta zakończona

III wizyta studyjna - Atende Software Sp. z o. o. - 08.06.2017 r.

IV wizyta studyjna - Port Lotniczy "Radom" S.A. - 09.06.2017 r.

 

Grupa 16/1

 

I wizyta studyjna - 

II wizyta studyjna - 

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 16/2

 

I wizyta studyjna - 

II wizyta studyjna - 

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 17/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 17/2

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 17/3

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 17/4

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 18/1

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 18/2

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 18/3

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

 

Grupa 18/4

 

I wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

II wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

III wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

IV wizyta studyjna - wizyta planowana jest terminie lipiec-wrzesień

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, godz. 11:28 - Mateusz Prucnal