• Wkrótce w naszej ofercie pojawią się m.in.: zajęcia z języka łacińskiego i angielskiego, a także hiszpański dla początkujących.

  • Niebawem (niech sie tylko studenci na dobre rozgoszczą w Lublinie) rozpoczniemy Laboratorium projektowe, czyli kurs przygotowania projektów (np. z funfuszy europejskich, rządowych czy samorządowych) oraz jego prowadzenia (np. rozliczania). Studentom, a zwłaszcza doktorantom, zaproponujemy też szkolenie z używania naukowych baz danych dotyczących publikacji - niezwykła pomoc w przygotowywaniu prac dypolomowych i innych naukowych publikacji.

  • W kolejnych miesiącach uruchamiać będziemy laboratoria finansowe i prawnicze.

  • W związku z licznymi zapytaniami już teraz pragniemy zaanonsować kurs, który odbędzie się w lutym przyszłego roku: Zobaczyć swoją wiarę. Ikona jako świadectwo wiary.