Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii

Dr hab. Leszek Ćwikła

 

Pokój 10 (ul. Ofiar Katynia 6a)

Przyjmuje: poniedziałek 13:15 - 14:10

 

 

RADA INSTYTUTU

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan Wydziału

dr hab. Leszek Ćwikła, Dyrektor Instytutu, przewodniczący Rady Instytutu

prof. dr hab. Volodymyr Kossak

prof. dr hab. Marian Kozaczka

dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Wolak

dr Dorota Tokarska

dr Dominik Tyrawa

Paweł Pogorzelski

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2017, godz. 09:04 - Filip Ciepły