Władze Wydziału Teologii

  • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Dziekan
  • ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL - Prodziekan ds. studentów
  • o. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL - Prodziekan ds. studiów doktoranckich, Teologii kurs A oraz studiów eksternistycznych

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  • ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan
  • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
  • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studiów doktoranckich 
  • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki 

 Władze Wydziału Filozofii

  • dr hab. Monika Walczak - Dziekan
  • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL - Prodziekan

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

  • dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL - Dziekan 
  • prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek - Prodziekan do spraw studenckich
  • dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL - Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą 

Władze Wydziału Nauk Społecznych

  • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan
  • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
  • prof. dr hab. Marek Pawlak - Prodziekan ds. nauki i kontaktów zagranicznych 

Władze Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

  • prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan

Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

  • dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL - Dziekan 

Władze Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych

  • dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - Dziekan 

Władze Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

  • prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2015, godz. 13:46 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak