Władze Wydziału Teologii

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Dziekan
 • ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL - Prodziekan ds. studentów
 • o. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL - Prodziekan ds. studiów doktoranckich, Teologii kurs A oraz studiów eksternistycznych

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studiów doktoranckich 
 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki 

 Władze Wydziału Filozofii

 • ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL - Dziekan 
 • dr hab. Monika Walczak - Prodziekan 

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL - Dziekan 
 • prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek - Prodziekan do spraw studenckich
 • dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL - Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą 

Władze Wydziału Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
 • prof. dr hab. Marek Pawlak - Prodziekan ds. nauki i kontaktów zagranicznych 

Władze Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan

Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 • dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL - Dziekan 

Władze Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych

 • dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - Dziekan 

Władze Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie

 • prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan
 • ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 

Władze Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce

 • ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. KUL - Dziekan