PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI WNH /stan na 31.10.2015

 

Według stanowisk Według tytułów

adiunkt – dr – 73
adiunkt – dr hab. – 39
adiunkt – dr hab.(nauka) – 2
adiunkt – dr (nauka) – 9
asystent (mgr + dr) – 43
asystent (mgr + dr, nauka) – 3
prof. nadzwyczajny – dr hab. lub dr – 46
prof. nadzw. – dr hab.(nauka) – 1
prof. nadzwyczajny – prof. – 7

prof. nadzwyczajny – prof. (nauka) – 1
prof. zwyczajny – prof. – 10
starszy wykładowca – mgr – 5
wykładowca – mgr – 4

lektor - mgr - 1

Razem: - 244

magister - 29
doktor – 108
doktor, profesor KUL - 2
doktor habilitowany – 42
doktor habilitowany, prof. - 45
profesor – 18

 

Razem: 244

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych liczy ogółem 107 samodzielnych pracowników naukowych.

 

KATEDRY na Wydziale Nauk Humanistycznych:


Filologia Angielska – 11
Filologia Germańska - 4
Filologia Klasyczna – 5
Filologia Polska – 11
Filologia Romańska – 2
Filologia Słowiańska - 4
Historia - 10
Historia Sztuki - 4
Razem - 51


Ośrodki Badań w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych:
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

 

I. DOKTORANCI (rok akad. 2015/2016 - stan na 31.10.2015)
Studia doktoranckie (stacjonarne) - 353
Studia doktoranckie (niestacjonarne) - 53
Razem - 394
II. STUDENCI (rok akad. 2015/2016 - stan na 31.10.2015)
Studia stacjonarne I stopnia – 1 322
Studia niestacjonarne I stopnia – 93
Studia stacjonarne II stopnia - 657
Studia niestacjonarne II stopnia - 99
Studia podyplomowe - 14
Razem – 2 185


Liczba Absolwentów (za rok 20142/2015) Studia stacjonarne I stopnia – 353; Studia niestacjonarne I stopnia – 25; Studia stacjonarne II stopnia – 239; Studia niestacjonarne II stopnia – 80 ; Razem - 697

 

Liczba doktoratów i habilitacji (za rok 2014)
35 doktoratów, 18 habilitacji, nadane 2 tytuły profesorskie

Autor: Barbara Czyż
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2015, godz. 13:23 - Joanna Wiatr