Uwaga:

Nowe wnioski na rok akademicki 2017/2018        będą dostępne

od 10 lipca 2017 r.

 

PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH, OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO

 

 

WNIOSKI/PODANIA obowiązujące w roku akademickim 2016/2017:

Komisja

Stypendialna

infKonto.pdf wniosek o przyznanie pomocy materialnej - załącznik nr 1 do zarządzenia (miejsce w domu studenckim, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)            -drukować dwustronnie                                                               

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 2 do zarządzenia-stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik 2a do zarządzenia- stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

                                   

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

  • dziennikarstwo i komunikacja  społeczna - studia stacjonarne I stopnia

  • pedagogika - studia stacjonarne I stopnia

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • matematyka -  studia stacjonarne II stopnia

  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

   

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 3 do zarządzenia stypendium dla najlepszych doktorantów - drukować dwustronnie na A4

 

infKonto.pdf załącznik nr 4 2015/2016 do zarządzenia - jednorazowa zapomoga- dotyczy osób składających wniosek do       05.09.2016 r.

infKonto.pdf załącznik nr 4  2016/2017 - jednorazowa zapomoga - dotyczy osób składających wniosek od 06.09.2016 r.

 

infKonto.pdf wniosek o ponowne ustalenie uprawnien do pomocy materialnej - zalączni nr 6 do zarządzenia o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej i przyznanie świadczeń pomocy materialnej (dotyczy § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu)

WNIOSKI/PODANIA - odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej:

Odwoławcza Komisja Stypendialna

infKonto.pdf wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej - załącznik nr 7 do zarządzenia -odwołanie w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) drukować dwustronnie

 

infKonto.pdf wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania miejsca  w domu studenckim odwołanie w sprawie odmowy przyznanie miejsca w domu studenckim

OŚWIADCZENIA I INNE DRUKI:

Inne

infKonto.pdf oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym i karcie podatkowej - załącznik nr 5 do zarządzenia oświadczenie (dotyczy osób, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym i karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) 

 

 

infKonto.pdf informacja o numerze rachunku bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium

 

infKonto.pdfoświadczenie - ubezpieczenie zdrowotne - pdf-oświadczenie (dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego)

 

infKonto.pdfulotka informacyjna 2016-2017

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017, godz. 10:14 - Izabela Mazur