Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2017 r.

 

 

WNIOSKI/PODANIA obowiązujące w roku akademickim 2017/2018:

Komisja

Stypendialna

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie pomocy materialnej - załącznik nr 1 do zarządzenia (miejsce w domu studenckim, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)            -drukować dwustronnie                                                               

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 2 do zarządzenia -stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik 2a do zarządzenia- stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

                                   

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:


  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

   

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 3   stypendium dla najlepszych doktorantów - drukować dwustronnie na A4

 

 

infKonto.pdf załącznik nr 4 2017/2018 - jednorazowa zapomoga-drukować dwustronnie na A4

 

infKonto.pdfwniosek o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej - załącznik nr 6 do zarządzenia o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej i przyznanie świadczeń pomocy materialnej (dotyczy § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu)

WNIOSKI/PODANIA - odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej:

Odwoławcza Komisja Stypendialna

infKonto.pdf wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej - załącznik nr 7 do zarządzenia   -odwołanie w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) drukować dwustronnie

 

 

 infKonto.pdf  wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania miejsca w domu studenckim - załącznik nr 8

 odwołanie w sprawie odmowy przyznanie miejsca w domu studenckim

OŚWIADCZENIA I INNE DRUKI:

Inne

infKonto.pdf ulotka informacyjna 2017/2018

 

infKonto.pdf informacja o numerze rachunku bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium

 

infKonto.pdfoświadczenie - ubezpieczenie zdrowotne - pdf-oświadczenie (dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego)

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 09:20 - Izabela Mazur