Informujemy, że Dział Studenckich Spraw Socjalnych przyjmuje już wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018.  Druki wniosków dostępne są na na stronie internetowej jaki i w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

Ulotka informacyjna oraz wnioski o stypendia i o pomoc materialną (dom studencki) na rok akademicki 2017/2018

 Studenci zobowiązani są odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o świadczenia pomocy materialnej, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o wysokości  dochodów za 2016 r. z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o wysokości składek zdrowotnych z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS-u i inne.

 

Informujemy również, że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2017 r.

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2017, godz. 12:47 - Izabela Mazur