Harmonogram spotkań Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych,

Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku studiów

w roku akademickim 2017/2018

 

2 października 2017 r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w dniu 2 października 2017 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według harmonogramu:

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Ekonomia I i II stopnia (studia stacjonarne)

Zarządzanie I i II stopnia (studia stacjonarne)

godz. 10.30 - 14.00

sala: CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy - Al. Racławickie 14)

 

 

Instytut Socjologii

Socjologia I i II stopnia (studia stacjonarne)

Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia (studia stacjonarne)

godz. 10.30 - 13.00

sala: CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy - Al. Racławickie 14)

 

 

Instytut Psychologii

Psychologia - specjalizacja wspierania jakości życia

Psychologia - specjalizacja biznesu i przedsiębiorczości

godz. 13.15 15.30

sala: CTW-408 (Centrum Transferu Wiedzy - Al. Racławickie 14)

 

Instytut Pedagogiki

Pedagogika I i II stopnia (studia stacjonarne)

Pedagogika specjalna I i II stopnia (studia stacjonarne)

godz. 11.00

sala: DMMIII - 109 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

Po spotkaniu ogólnym studenci Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej II stopnia przejdą do sali: DMMIII – 36 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia (studia stacjonarne)

Stosunki międzynarodowe I stopnia (studia stacjonarne)

godz. 11.15

sala: DMMII - 134 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

Po spotkaniu ogólnym studenci Bezpieczeństwa narodowego II stopnia przejdą do sali: DMMII – 106 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I i II stopnia (studia stacjonarne)

godz. 11.30

sala: DMMII - 241 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

Po spotkaniu ogólnym studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej II stopnia przejdą do sali: DMMII – 207 (Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
dla studentów e-pedagogiki (studia niestacjonarne I i II stopnia)

Campus Majdanek – ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Plan zjazdu 7.10.2017 r.:

9.00 - Msza św. inauguracyjna; kaplica DMM II

9.50 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów II i III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia

10.00 - spotkanie dla studentów I roku studiów I i II stopnia w sali DMM III - 36

11.30 - szkolenie e-learningowe dla studentów I roku studiów I i II stopnia

13.10 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów I i II stopnia

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:32 - Maria Mazurek-Olszowa