Kandydaci,


uruchomiliśmy dodatkowy nabór na studia I stopnia i jednolite magisterskie.


Wciąż jeszcze możecie studiować na renomowanym uniwersytecie. Zachęcamy do wybierania studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.


Zapraszamy!

 

 

 

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się
tylko na jeden kierunek studiów!

 

 

Rekrutacja w 4 krokach – tryb wolny:

 

 

1. Przygotuj dokumenty:

a. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),

b. kserokopię świadectwa dojrzałości,

c. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowo:

Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!

kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich

 

 

2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:

 

dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji

przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl

przesłać pocztą na adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem: "Rekrutacja KUL"

 

3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.

Komunikat wyświetli się w zakładce "Szczegóły kierunku"

 

4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie

 


w odpowiednim dziekanacie(!) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów
(zobacz spis dokumentów ⇒)

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016, godz. 17:13 - Magdalena Kargol