Studia I stopnia i jednolite magisterskie w j. polskim:

 

 • Administracja
 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Filologia angielska (studia niestacjonarne)
 • Filologia germańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia romańska
 • Filologia polska
 • Filologia słowiańska
 • Filozofia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa - Stalowa Wola
 • Inżynieria środowiska - Stalowa Wola
 • Kognitywistyka
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • Matematyka
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
 • Muzykologia (tryb konkursowy)
 • Pedagogika
 • Pedagogika z zastosowaniem metody e-learning (studia niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika - Stalowa Wola
 • Praca socjalna
 • Praca socjalna - Stalowa Wola
 • Prawo (studia niestacjonarne)
 • Prawo - Stalowa Wola
 • Prawo kanoniczne
 • Retoryka stosowana
 • Socjologia
 • Socjologia - Stalowa Wola
 • Stosunki międzynarodowe
 • Teologia (tryb konkursowy)
 • Zarządzanie

Studia w j. angielskim:

 

 • Biotechnology
 • European Studies
 • Informatics
 • Philosophy

Studia II stopnia w jęz. polskim:

 

 • Administracja (studia stacjonarne)
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia (studia stacjonarne)
 • Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Filologia germańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia polska
 • Filologia romańska
 • Filologia słowiańska
 • Filologia - sinologia
 • Filozofia
 • Filozofia - grupa w języku angielskim
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Historia sztuki
 • NOWOŚĆ - humanistyka cyfrowa
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
 • Muzykologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika z zastosowaniem metody e-learning (studia niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika - Stalowa Wola
 • Prawo w biznesie
 • NOWOŚĆ - Prawo Unii Europejskiej - grupa w języku angielskim
 • Socjologia (studia stacjonarne)
 • Socjologia - Stalowa Wola
 • Turystyka kulturowa
 • Zarządzanie

 

Przejdź:

 

Powrót na górę strony ↑

Informacje rekrutacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura (rekrutacja, dokumenty etc.)

 

 

WOLNY NABÓR - studia I stopnia
i jednolite magisterskie

 

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się
tylko na jeden kierunek studiów!

 

1. Przygotuj dokumenty:

a. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek w serwisie rekrutacyjnym eRekrut,
b. kserokopię świadectwa dojrzałości,
c. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowo:
Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!
kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich

 

2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL.

Możesz:
- dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
- przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
- przesłać pocztą na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem: "Rekrutacja KUL"

 

3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia,

Pojawi się na Twoim koncie w serwisie eRekrut.

Komunikat wyświetli się w zakładce "Szczegóły kierunku"


4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie
(w odpowiednim dziekanacie) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów.

 

 

Przejdź:

 

Powrót na górę strony ↑

Dostępne kierunki

 

WOLNY NABÓR - studia II stopnia

 

 

1. Przygotuj dokumenty:

a. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),
b. kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o uzyskanym tytule licencjata i ocena na dyplomie ,
c. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Absolwenci KUL tylko składają potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.


2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL.

 

Możesz:
- dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
- przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
- przesłać pocztą na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem: "Rekrutacja KUL"


3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia.

 

Komunikat otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym.
Wyświetli on się w zakładce "Szczegóły kierunku".

 

4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentów potwierdzających podjęcie studiów.

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 14:45 - Magdalena Kargol