Globalne zobowiązanie L’Oréal-UNESCO For Women in Science

 

Program For Women in Science powstał we Francji w 1998 roku dzięki powołaniu partnerstwa między Fundacją L’Oréal a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Celem programu jest wspieranie pracy naukowej kobiet i zachęcanie ich do kontynuacji badań, a dzięki temu zwiększanie ich reprezentacji i przyczynianie się do pełnego rozwoju nauki. Program, poza stypendiami, oferuje badaczkom możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych. Do tej pory wyróżnionych zostało ponad 2700 kobiet ze 115 krajów. Tworzą one unikalną społeczność stypendystek, niejednokrotnie nawiązujących interdyscyplinarną współpracę naukową w dziedzinach takich jak: medycyna, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, biotechnologia i wiele innych. Laureatki z całego świata korzystają z mentoringu, a międzynarodowy networking wspiera zarówno ich rozwój indywidulany, jak i rozwój nauki. Z organizatorami programu współpracują instytucje naukowe oraz narodowe komitety UNESCO z całego świata.

 

Na strukturę nagród przyznawanych w programie składają się:

  • lokalne programy stypendialne wyróżniające i nagradzające badaczki na szczeblu narodowym lub regionalnym (wśród nich polski program Dla Kobiet i Nauki);
  • nagroda International Rising Talents – wyróżnienie przyznawane od 2014 roku, do którego nominowane są stypendystki krajowych edycji. Do tej pory nagrodę International Rising Talents otrzymały dwie Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk (2015) oraz dr hab. Joanna Sułkowska (2016);
  • nagroda globalna L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award co roku przyznawana
    5 kobietom z poszczególnych kontynentów. Do tej pory przyznano ją 97 laureatkom, dwie spośród nich zostały w późniejszym czasie wyróżnione Nagrodą Nobla[1].

 

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

 

Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej globalnej inicjatywy. Partnerami zainicjonowanego w 2000 roku programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i NaukiPolski Komitet ds. UNESCO (od początku trwania inicjatywy), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2013 roku) oraz Polska Akademia Nauk (od 2016 roku). Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej złożone z 16 wybitnych naukowców. Każdy z jurorów reprezentuje inną dziedzinę naukową oraz ośrodki badawcze z całej Polski.

 

Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. Roczne stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: habilitacyjnej (3 stypendia, każde po 35 000 zł), doktoranckiej (2 stypendia, każde po 30 000 zł) oraz magistranckiej (1 stypendium w wysokości 20 000 zł), odpowiednio na poszczególnych etapach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej lub pracy magisterskiej. Stypendia stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je jednak wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających na ich podstawie publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania. Wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki  otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym promują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyróżnione badaczki są również aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania naukowe wśród szerokiej opinii publicznej i w mediach.

 

Jedną z najnowszych inicjatyw w ramach programu Dla Kobiet i Nauki dodatkowo wspierającą rozwój karier zawodowych kobiet naukowców jest uruchomiona w 2017 roku platforma online „Akademia For Women in Science”. Narzędzie to oferuje stypendystkom i partnerom zróżnicowane treści w obszarze kompetencji miękkich – niezwiązanych ściśle z tematem prac naukowych. Platforma zawiera wykłady specjalistów, case-studies oraz praktyczne instrukcje na temat m.in. zarządzania zespołem, umiejętności prezentacyjnych, budowania asertywności, publikowania treści w mediach społecznościowych oraz współpracy z mediami. Akademia ma służyć poszerzeniu wiedzy stypendystek i wymianie doświadczeń, a w konsekwencji pomóc im w kierowaniu projektami badawczymi, interdyscyplinarnym planowaniu własnych badań, podniesieniu kompetencji we współpracy z sektorem biznesowym, skuteczniejszemu i ciekawszemu promowaniu swoich badań oraz zdobywaniu funduszy na kontynuowanie prac badawczych.

 

Fundacja L’Oréal

 

Fundacja L’Oréal wspiera kobiety na całym świecie, podejmując działania w ramach dwóch programów: For Women in Science oraz Beauty for a Better Life. „Uprawniać, informować, wspierać, towarzyszyć, zmieniać postrzeganie” - to przekonania i podstawowe wartości Fundacji. Inicjatywa Beauty for a better life ma na celu pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba czy izolacja społeczna by mogły odzyskać pewność siebie i poczucie godności. Każdego roku ponad 3000 kobiet otrzymuje pomoc od wykwalifikowanych specjalistów z obszaru medycyny, medycyny estetycznej oraz psychologii. Fundacja realizuje również międzynarodowy program darmowych szkoleń zawodowych w sektorze urody. Co roku w programie uczestniczy blisko 2000 osób z 20 krajów, otrzymując dzięki temu możliwość reintegracji społecznej.

 

Dodatkowo Fundacja, zauważając potrzebę promowania nauki jako obszaru przyszłego rozwoju zawodowego wśród młodych dziewcząt, uruchomiła w 2014 roku we Francji program For Girls in Science. Jego główną inicjatywą jest tworzenie sieci ambasadorów, którzy docierają do uczennic i wskazują na korzyści płynące z wyboru kariery naukowej. W 2015 roku ponad 100 ambasadorów przeprowadziło zajęcia wśród 12 000 uczniów w 120 szkołach we Francji.

 

O programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2000 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 roku także Polska Akademia Nauk. Do tej pory w Polsce wyróżniono 87 kobiet. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Do 2015 roku przyznawane były stypendia 5 wybitnym badaczkom. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria stypendiów przyznawanych magistrantkom. Obecnie roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

 

Więcej o programie:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: www.lorealdlakobietinauki.pl

Strona program L’Oréal-UNESCO For Women in Science: http://www.forwomeninscience.com/en/home

Strona Fundacji L’Oréal: https://www.fondationloreal.com

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/LOrealPoland   https://www.facebook.com/forwomeninscience/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCflz0yIopDv2VtSwsqmr_HQ/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCzvu1mAocfeZvPnfAFgxmow

 

Kontakt dla mediów:

L’Oréal Polska

Barbara Stępień

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

tel. 509 526 026

barbara.stepien@loreal.com

 

L’Oréal Polska     

Katarzyna Pękala

Kierownik Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

tel. 508 034 984

katarzyna.pekala@loreal.com

On Board PR

Weronika Kopernok

 

tel. 662 061 029

wkopernok@onboard.pl

 

[1] W całej historii przyznawania Nagród Nobla w obszarze nauk ścisłych (od 1901 do 2016 roku) wyróżniono tylko 18 kobiet. Wśród nich są Elizabeth Blackburn i Ada Yonath, które rok przed uhonorowaniem przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk zostały dostrzeżone i docenione przez Jury programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science.

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 08:16 - Olga Żarska-Stępień