BADANIA + WIEDZA + WSPÓŁPRACA + ROZWÓJ

            iStock_000003660291Small.JPG 

         

     

       Instytut Socjologii jest ważnym i cenionym w międzynarodowym środowisku naukowym ośrodkiem naukowo-badawczym. Uczestnicząc w międzynarodowym sieciach dla wymiany wiedzy, współtworzy kierunki rozwoju nowych dziedzin naukowych w ramach socjologii.

 

DOBRA MARKA - 90 LAT SOCJOLOGII

* materiał filmowy

* książka na 90-lecie IS KUL

 

 

    Pracownicy Instytutu prowadzą bardzo ożywioną współpracę zagraniczną. Składają się na nią zarówno gościnne wykłady w KUL wybitnych uczonych, jak i uczestnictwo pracowników Instytutu w kongresach, sympozjach, konferencjach, zjazdach w innych uniwersytetach w kraju i za granicą oraz realizacja międzynarodowych projektów badawczych, m.in. realizowany jest projekt badawczy we współpracy z partnerami niemieckimi z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem nad problematyką tożsamości narodowej i europejskiej; we współpracy z Forschungsinstitut für Philosophie w Hannoverze projekt badawczy: „Die Grundwerte der Zivilgesellschaft"; Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego, Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina.

 

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY

 

     W ramach współpracy międzynarodowej w maju 2010 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Partenrstwo i współpraca a kryzys spoleczno-gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej". W konferencji wzięli  udział naukowcy z 12 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. Uniwersytet w Kersonie, Uniwersytet w Tbilisi, Litewska Akademia Wojskowa, Uniwersytet w Daugavpils, Mołdawski Uniwersytet Państwowy).

 

       W ramach projektu „Kindship and Social Security" (KASS) badana jest rola powiązań rodzinnych w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego i we wzajemnym udzielaniu sobie pomocy. Prowadzona jest współpraca w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: projekt „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej budujemy nowy Lisków" oraz projekt mający za zadanie minimalizowanie dyskryminacji i nierówności społecznych na rynku pracy; uczestnictwo w projekcie  KOMPAS "Budowanie przyjaznego środowiska prawnego i społecznego" realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.

 

UZNANIE

 

      Pracownicy Instytutu zajmują ważne stanowiska w różnych naukowych i publicznych gremiach międzynarodowych i krajowych, np. jeden z profesorów został powołany przez Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy na członka Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na okres do 2 maja 2012.

 

   Pracownicy Instytutu Socjologii zajmują zaszczytne stanowiska w różnych gremiach międzynarodowych i krajowych (dr hab. K. Motyka, prof. KUL został powołany przez Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy na członka Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na lata 2007-2012, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański jest członkiem Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych, o. prof. dr hab. Leon Dyczewski i ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL zostali powołani do grona ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej, o. prof. dr hab. Leon Dyczewski został ponownie powołany na członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, prof. dr hab. Sławomir Partycki jest członkiem Profesorskiej Komisji Kwalifikacyjnej Łotwy oraz uczestniczą we współpracy z partnerami zagranicznymi .

 

 

 

Autor: Janina Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011, godz. 14:42 - Tomasz Peciakowski