Mam pytanie dotyczące sformułowania: "wpierać (komuś) ciążę w brzuch (z czymś)". Czy to jest powszechnie używane, potoczne wyrażenie, czy frazeologiczny neologizm autora wypowiedzi? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

Żaden ze współczesnych słowników frazeologicznych nie notuje takiego zwrotu, nie ma go również w zbiorach Korpusu Języka Polskiego PWN, co oznacza, że frazeologizm ten nie należy do zasobów polszczyzny ogólnej. Natomiast wiemy, że jest on znany lubelskim studentom, także w wersji wpierać komuś dziecko w brzuch, i stosowany jest w znaczeniu 'przypisywać komuś coś, czego nie zrobił, wmawiać komuś jawną nieprawdę'. Pochodzenie studentów znających tę konstrukcję jest różne, tzn. nieograniczone tylko do terenów Lubelszczyzny, więc należy sądzić, że nie jest to zwrot regionalny. Ale to na razie tylko hipoteza, ponieważ aby mieć w tej kwestii pewność, należałoby przeprowadzić szerokie badania ankietowe wśród studentów kształcących się we wszystkich regionach Polski. Na tym etapie można jedynie stwierdzić, że jest to frazeologizm raczej świeży w języku, ale nie jest on neologizmem jednego autora.

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 13:23 - Natalia Sosnowska