Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

*podane poniżej wartości są cenami jednostkowymi brutto za 1 stronę obliczeniową,

tj. 1800 znaków łącznie ze spacjami

 

 

1.      Język arabski 

 

Tłumaczenie pisemne:

 

·        w trybie zwykłym: 67,65 zł

 

WYKONAWCA: OMERO Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Lotnicza 3; 20-322 Lublin; tel. (81) 307 06 77; e-mail: tlumaczenia@omero.pl

 

Umowa podpisana w dniu 15.01.2014