Interesuje mnie zasada rządząca korzystaniem z wielkiej/małej litery przy wprowadzaniu cytatów. Czy istnieje jakaś sztywna reguła stwierdzająca, że cytowany tekst zawsze jest wprowadzany wielką bądź małą literą, czy raczej zależy to od konkretnego przypadku, a jeżeli zależy, to od czego? Który z poniższych zapisów będzie zatem prawidłowy:

Mickiewicz rzekł w "Panu Tadeuszu": "Ty jesteś jak zdrowie".

Mickiewicz rzekł "Panu Tadeuszu": "ty jesteś jak zdrowie".

 

 

            Kiedy przytaczamy cudzą wypowiedź po dwukropku i cytat składa się z dwóch lub więcej zdań, używamy wielkiej litery. Cytaty jednozdaniowe natomiast możemy rozpocząć małą literą. Cytaty, które nie są zdaniami, rozpoczynamy po dwukropku tylko małą literą. Jeśli z cytowanego tekstu wycinamy kilka wyrazów na początku zdania, to stawiamy wielokropek w nawiasie, a następujący po nim tekst rozpoczynamy małą literą. Poprawny będzie zatem zapis: Mickiewicz rzekł w „Panu Tadeuszu”: [...] ty jesteś jak zdrowie, ponieważ zdanie to rozpoczyna się słowami: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Powyższa zasada dotyczy użycia dużej litery ze względów składniowych.

            Warto by jednak przyjrzeć się przytoczonemu przykładowi w innym aspekcie. W mowie potocznej możemy powiedzieć: Mickiewicz rzekł w „Panu Tadeuszu” i zostaniemy zrozumiani. Pamiętajmy jednak, że w eposie wypowiada się narrator, nie zaś autor dzieła.

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, godz. 11:56 - Natalia Sosnowska