Jednym z ważnych odznaczeń, które Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznaje osobom zasłużonym dla Uniwersytetu - jest Medal Signum Universitatis.

W dniu dzisiejszym Medalem tym za działania podejmowane na rzecz artystycznej współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i naszym Uniwersytetem - zostaje uhonorowana, obecna wśród nas, Pani Prof. Marta Lempart-Geratowska, Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuk Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Pani Dziekan - witam bardzo serdecznie.

 

Szanowna Pani Profesor!

Jestem ogromnie rad, że zainicjowana przed 7 laty współpraca pomiędzy naszymi uczelniami przynosi tak znakomite efekty. Sam żywo interesuję się postępami prac i wiem, jak wielką i trudną pracę wykonują studenci Państwa Wydziału w przywracaniu naszym zabytkom ich utraconych wartości.

Przed dwoma laty byłem świadkiem jednej z największych metamorfoz, kiedy to bardzo zniszczony wizerunek cierniem ukoronowanego Chrystusa odzyskał w Pracowni Pani Profesor swój blask i dziś zajmuje poczesne miejsce w gabinecie Rektora.

Pod bacznym okiem Pani Profesor i Jej współpracowników podobnych przemian – na przestrzeni tych 7 lat – doświadczyło już ponad trzydzieści dzieł – od małych obrazków po ponad 3-metrowe obrazy ołtarzowe. Wart podkreślenia jest fakt, że większość z tych prac wykonywana była nieodpłatnie, tudzież za równowartość zużytych materiałów malarskich.

Jestem przekonany, że nie mógłbym dziś przytaczać tych imponujących danych, gdyby nie osobiste zaangażowane Pani Profesor w sprawy naszego Muzeum. Pani Profesor jest członkiem zespołu doradczego przy Muzeum KUL.

W dowód wdzięczności i uznania Kolegium Rektorskie KUL jednomyślnie przyznało Pani Profesor Medal Signum Universitatis. Gratuluję serdecznie.

 

Prof. Marta Lempart-GeratowskaSzanowna Pani Profesor!

Wręczając Medal, wyrażamy tym samym szacunek i uznanie dla działalności Pani Dziekan na rzecz odrestaurowania i konserwacji zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uniwersytet chce w ten sposób podziękować Pani za wielką życzliwość i ogromny wkład włożony w przywracanie blasku najbardziej zniszczonym eksponatom naszego nowego Muzeum.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.