wchodnioeuropejskasiecuniwersytetow_podpisanieumowy

 

7 grudnia 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim została utworzona Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów.

 

Umowę o powołaniu Sieci podpisali rektorzy  uczelni z pięciu państw: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Polski.

 

 

 

  Sieć tworzą:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Baranowicki Uniwersytet Państwowy, Białoruś

 • Uniwersytet Sulkhan Saba Orbeliani Tiblisi, Gruzja

 • Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawii

 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki Drohobycz, Ukraina

 • Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Urzędzie Prezydenta Ukrainy

 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Ukraina

 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina

 • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

 • Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska”, Ukraina

 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina

 • Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina

 • Techniczny Państwowy Uniwersytet w Brześciu, Białoruś

 • Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny,Ukraina

 • Cherkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bogdana Chmielnickiego, Ukraina

 • Uzhhorodski Uniwersytet Narodowy, Ukraina

 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Ukraina

 

 

Liderem sieci jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem stworzenia Sieci jest partnerska współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów oraz rozwijania kontaktów akademickich. Ten cel ma być realizowany przez szereg działań, między innymi przez wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i projekty badawcze, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych, korzystanie z infrastruktury, realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych – na przykład opracowanie programów międzynarodowych studiów, wymianę studentów i pracowników naukowych czy przygotowywanie i wydawanie wspólnych publikacji naukowych. Uniwersytety zrzeszone w Sieci zamierzają promować współpracę pomiędzy uniwersytetami oraz instytucjami sektora gospodarki. Chcą także działać na rzecz wsparcia mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych oraz organizować wspólne przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i sportowe.

Organem decyzyjnym Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów jest Rada Partnerów Sieci, którą tworzą rektorzy zrzeszonych uniwersytetów. Sieć będzie rozbudowywana - już teraz kolejne Uniwersytety zgłaszają chęć i gotowość przystąpienia do zrzeszenia.

 

 

 

Strona Fb