s. dr inż. Anna Tejszerska, mgr inż. Anna Kościukiewicz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wykład z multimedialną prezentacją i pokazem projektów i dyskusją. Prezentację przedstawi zaproszony gość - praktykujący w kraju i za granicą architekt krajobrazu p. Anna Kościukiewicz. Zakres tematyczny obejmuje współczesne tendencje projektowe w architekturze krajobrazu przede wszystkim w odniesieniu do zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

 

Gmach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, s. ???, uczestnicy 50

środa, 16 maja br., 12:30

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 05:49 - Andrzej Zykubek