Katedra Prawa Unii Europejskiej

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

***

Katedra Prawa Publicznego

Zakład Prawa Policyjnego

Zakład Prawa Finansowego

Wydział Prawa

Uniwersytet Rzeszowski

 

***

Wydział Prawa

Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

 

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

 

Współczesne wyzwania prawa łowieckiego

w obliczu zachowania bioróżnorodności w Unii Europejskiej

 

 Susiec

 23-25 października 2016 r.

 

PARTNERZY

 

logo_CH-Beck          tvp3

 

Działalność łowiecka, kojarzona przede wszystkim z pozyskiwaniem zwierzyny za pomocą polowań i odłowów budzi w społeczeństwie liczne kontrowersje. Pociąga to za sobą potrzebę popularyzacji pozytywnej roli gospodarki łowieckiej, jako integralnego elementu ochrony środowiska w aspekcie różnorodności biologicznej. Promocja działalności łowieckiej, jej celów, zasad oraz szeroko pojętej etyki łowieckiej, nie będzie zaś możliwa bez zbadania kwestii prawnych w przedmiotowej materii. Potrzeba ta motywowana jest faktem planowanej nowelizacji regulacji prawa łowieckiego, której celem jest dostosowanie obowiązujących przepisów do standardów europejskich.

Działania Unii Europejskiej zmierzają do wzrostu ochrony bioróżnorodności do  2020 r. . Prawie jedna czwarta  dzikich gatunków w Europie jest zagrożona wyginięciem, a większość ekosystemów  uległa degradacji do takiego stopnia, że nie są już w stanie świadczyć wartościowych  usług. Degradacja ta oznacza ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. Działania podejmowane przez państwa członkowskie UE w zakresie rozwoju gospodarki łowieckiej mogą przyczynić się do wsparcia bioróżnorodności.

 

Obrady w trakcie Konferencji, jak i publikację, pragniemy poświecić następującym zagadnieniom:

  1. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju łowiectwa.
  2. Działalność gospodarcza w łowiectwie.
  3. Prawna odpowiedzialność za szkody łowieckie.
  4. Prawne aspekty bezpieczeństwa w wykonywaniu polowania.
  5. Gospodarka łowiecka a ochrona środowiska.
  6. Modele gospodarki łowieckiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że organizowana konferencja naukowa okaże się doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania poglądów na temat funkcjonowania, problemów czy też przyszłości polskiego łowiectwa.

 

Komitet Naukowy:

  • prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura - Kierownik Katedry Prawa Publicznego, WPiA UR
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny - Kierownik Zakładu Prawa Policyjnego, WPiA UR
  • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR - Kierownik Zakładu Prawa Finansowego, WPiA UR
  • dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL – Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej,

WPPKiA KUL

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Paulina Jaszczuk – Katedra Prawa Unii Europejskiej, WPPKiA KUL, e-mail: kpue@kul.pl

Mgr Ewa Kubas – Katedra Prawa Publicznego, WPiA UR, e-mail: ewa-kubas@wp.pl

 

Prosimy o przesłanie w terminie do  31 sierpnia 2016 roku wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: kpue@kul.pl. Po zgłoszeniu uczestnictwa przekazane zostaną informacje co do kosztów konferencji wraz z numerem konta do wpłat oraz terminem składania artykułów do druku. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii w wydawnictwie C.H. Beck.

prawo_lowieckie_formularz_zgloszeniowy

 

Uczestnikom Konferencji proponujemy noclegi w pensjonacie Sosnowe Zacisze. Do wyboru pokoje jednoosobowe oraz dwuosobowe. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Koszt noclegu nie będzie  wliczony do opłaty konferencyjnej. W przypadku decyzji o udziale w konferencji prosimy również o jednoczesne dokonanie rezerwacji noclegu na hasło: prawo łowieckie.

 

Zgłoszenie oraz opłata konferencyjna:

Prosimy o przesłanie w terminie do  10 października 2016 roku wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: Katedra Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Spokojna 4, Lublin lub adres e-mail: kpue@kul.pl

 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 400 zł brutto i obejmuje: wyżywienie, publikację artykułu w recenzowanej monografii w wydawnictwie Beck, grill i uroczysty bankiet oraz liczne atrakcje. Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do  10 października 2016 roku  na konto nr  09 1140 2017 0000 4502 1060 6418 (Management for Investment sp. zoo)  z dopiskiem: „PRAWO ŁOWIECKIE” oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Publikacja:

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii w wydawnictwie Beck. Prosimy o przesłanie w terminie do  30 października 2016 roku gotowego tekstu referatu w wersji elektronicznej na adres e-mail: kpue@kul.pl

Tekst powinien być zapisany w edytorze Word, czcionka Times New Roman

- 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5. Przypisy klasyczne powinny znaleźć się u dołu strony oraz bibliografia na końcu. Referat nie powinien przekraczać 35 000 znaków ze spacjami. Łącznie z treścią artykułu prosimy o przesłanie krótkiej noty biograficznej, a także abstraktu (500-600 znaków ze spacjami) i słów kluczowych  w języku polskim i angielskim.

 

Program ramowy

I dzień:

12.00-14.00, rejestracja uczestników,

15.00, wyjazd na spływ kajakowy na rzece Tanew (w przypadku zimnej i deszczowej pogody wyjazd do Ośrodka Edukacyjno-Przyrodniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego)

19.00, grill i biesiada MYŚLIWSKA

II dzień:

10.00 otwarcie konferencji,

10.30-13.00 obrady

13.00-14.00 lunch

14.00-16.00 obrady

16.30-19.00 przejazd bryczkami po leśnych duktach do rezerwatu „Nad Tanwią”

20.30 – uroczysta kolacja,

III dzień:

9.00-12.00, obrady i podsumowanie konferencji,

12.00-13.00 obiad

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, godz. 13:12 - Małgorzata Ganczar