Zwracam się z prośbą o poradę, w jaki sposób należy odmieniać nazwę wspólnoty Wiara i Światło. Wydaje mi się, że jeśli na początku pojawia się rzeczownik wspólnota, to nazwy Wiara i Światło nie odmienia się przez przypadki (np. we wspólnocie "Wiara i Światło", ze wspólnotą "Wiara i Światło"). Sytuacja komplikuje się, gdy używa się liczby mnogiej. Która wersja jest poprawna: wspólnoty "Wiara i Światło" czy wspólnoty "Wiary i Światła"?

Jeśli nie pojawia się słowo wspólnota, to nazwę Wiara i Światło należy chyba odmieniać, np. działać w "Wierze i Świetle".

 

 

Rzeczywiście nie odmienia się przez przypadki nazwy „Wiara i Światło”, jeśli występuje przed nią rzeczownik wspólnota, natomiast odmienia się, gdy słowo wspólnota się nie pojawia. Wobec tego podane przez Panią przykłady: „we wspólnocie «Wiara i Światło»”, „ze wspólnotą «Wiara i Światło»” i „działać w «Wierze i Świetle»” są poprawne.

Nie ma znaczenia, czy rzeczownik wspólnota pojawi się w liczbie pojedynczej czy mnogiej przed nazwą „Wiara i Światło” – w obu przypadkach nazwę pozostawimy bez odmiany, a więc wersja: „wspólnoty «Wiara i Światło»” jest wersją prawidłową. Można również używać wersji „wspólnoty «Wiary i Światła»”, ponieważ w wypadku tej konstrukcji zmienia się tylko składnia połączenia: zamiast wspólnota (jaka?, która?) „Wiara i Światło” pojawia się wspólnoty (czego?) „Wiary i Światła”.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017, godz. 08:19 - Natalia Sosnowska