Informacje o sposobie korzystania ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik_zamowien.html

 

 

Poniżej tekst Rozporządzenia w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rozporządzenie dotyczące CPV. pdf

Autor: Bożena Kuźma
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2013, godz. 10:05 - Agnieszka Ogorzałek