WSPÓŁPRACUJEMY w ramach realizacji celów statutowych i projektów bieżących z:

 

  1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  2. Biura Współpracy z Zagranicą
  3. Uczelnianego Samorządu Studentów
  4. innymi kołami naukowymi
Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2009, godz. 23:33 - Agata Grabowska-Bacza