UML.jpg

 

Instytut Administracji KUL od wielu lat współpracuje z większością jednostek należących do sektora administracji publicznej, w szczególności w regionie lubelskim. Do jednostek tych zaliczyć można m.in.:

- Urząd Miasta Lublin

- Starostwo powiatowe w Lublinie

- Urząd Marszałkowski w Lublinie

- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 

Ponadto, Instytut stale współpracuje naukowo z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Przejawem tej współpracy, jest m.in. powołanie z dniem 10 grudnia 2012 r. sieci naukowej pn.

 

"Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju".

 

Członkami sieci są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet w Białymstoku.

 

W przypadku chęci nawiązania współpracy z Instytutem, prosimy o KONTAKT.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016, godz. 23:49 - Patryk Ochwat