W dniu 30 listopada miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy między KUL a Województwem Lubelskim dotyczącego współpracy pomiędzy Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych a KUL. Współpraca realizowana jest od początku roku akademickiego poprzez wspólne działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.
Z ramienia województwa umowę podpisali: pan Artur Walasek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz pani Justyna Jędruch, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Ze strony Uczelni sygnatariuszem był ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL, a na spotkaniu obecni byli również: Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, pani profesor Urszula Paprocka-Piotrowska, Prorektor ds. Studenckich pan prof. Krzysztof Narecki oraz Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL Anna Tarnowska-Waszak.

Galeria zdjęć z wydarzenia.