Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi w ramach kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA odbywa się na trzech płaszczyznach:

 

 

 

  • Praktyki zawodowe:
    • To niezwykle ważna płaszczyzna współpracy. Każdy student zobowiązany jest do praktyki zawodowej. W przeważającej części odbywa się we wspomnianych wyżej instytucjach zewnętrznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że interesariusze zewnętrzni oczekują takiej współpracy. Z jednej strony bowiem umożliwia ona studentom zapoznanie się z działalnością instytucji, w których odbywają praktykę, z drugiej zaś praktyki studenckie służą podmiotom, które oferują takie możliwości. Ważne jest również to, że ocena przygotowania naszych Absolwentów będzie miała istotny wpływ na zmiany programowe planowane po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia.

 

  • Staże zawodowe:
    • Studenci mają również możliwość odbycia krótkoterminowych staży zawodowych w instytucjach współpracujących. Możliwe jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów z odbycia stażu w trakcie studiów, cennych zwłaszcza w kontekście przyszłych poszukiwań dobrego zatrudnienia. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość dofinansowania stażu.


STRONA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PROGRAM STUDIÓW

SYLWETKA ABSOLWENTA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 00:13 - Tomasz Nowicki