Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL swoją misję realizuje poprzez działania w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Istotne wsparcie w ich realizacji stanowi współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Powołana przez Instytut Rada Interesariuszy Zewnętrznych opiniuje działalność jednostki w procesie kształcenia oraz w zakresie prowadzonych badań. Opinie pracodawców wykorzystywane są przy tworzeniu i modyfikacji programów studiów. Skutkuje to lepszym dostosowaniem efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

Aktywna współpraca INoRiPS z otoczeniem to m.in.:

 • wspólne przedsięwzięcia, takie jak: konferencje, seminaria, szkolenia itp.;
 • wspólne projekty badawcze, badawczo-wdrożeniowe, edukacyjne;
 • atrakcyjne programy praktyk i staży;
 • angażowanie członków rady w proces kształcenia (warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria);
 • aplikowanie o środki unijne, np. z programu POWER.

 

Dotychczasowa współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pozwoliła na zbudowanie szczególnie silnych więzi z następującymi instytucjami:

 • Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne (Francja)
 • Centrum Jana Pawła II w Lublinie
 • Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Brygidy Szwedzkiej
 • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
 • Europejska Fundacja Aktywności Społecznej w Lublinie
 • Fundacja „Aktywni Rodzice”
 • Fundacja Skrzydła dla Edukacji
 • Haute École de travail social Genève (Szwajcaria)
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli
 • Polonijne Centrum Badań nad Rodziną w Toronto (Kanada)
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Spośród aktualnych form współpracy należy wymienić:

 • udział w Zespole ds. realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2021”;
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w zakresie opieki naukowo-dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie;
 • współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie projektu obejmującego organizację dla studentów spotkań informacyjnych dotyczącego ekonomii społecznej;
 • współpraca z Polskim Radiem Lublin w zakresie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2018, godz. 09:25 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak