Od 2016 r. Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Sekcja Biblijna Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie wspópracują na polu wymiany kadry profesorskiej. W październiku 2016 r. wykłady w Rzymie prowadził ks. dr Marcin Kowalski. W dniach 2-19 października 2017 r. wykład, w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, pt. "Between Sinfulness and Sinlessness. The Concept of Sin in Corpus Johanneum" prowadził ks. dr Adam Kubiś. W tym samym czasie, październik 2017 r., wykład w Instytucie Nauk Biblijnych KUL przeprowadził prof. Pasquale Basta. Temat wykładu brzmiał "Rabbinical Methods in the Interpretation of the New Testament".

 

Autor: ks. Adam Kubiś
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, godz. 16:24 - Marcin Zieliński