tepis

 

Instytut Filologii Germańskiej nawiązał kontakt z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z siedzibą w Warszawie.

 

Zawarta umowa przewiduje m.in. wzajemne informowanie się o realizowanych i planowanych kierunkach kształcenia oraz doskonalenia tłumaczy prawniczych i sądowych; zapraszanie do współpracy pracowoników KUL oraz członków zwyczajnych i ekspertów Towarzystwa TEPIS jako doświadczonych praktyków przekładu prawniczego i sądowego w kształceniu i doskonaleniu tłumaczy prawniczych i sądowych; wzajemne konsultowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy prawniczych i sądowych.

 

www.tepis.org.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015, godz. 22:35 - Sylwia Mitko