Współpracownicy Samorządu Studentów WPPKiA KUL:

 

 

 

 

Osoby biorące udział w realizacji projektów i eventów Samorządu, nieposiadający prawa głosu.

 

-Kamila Chmiel

-Aleksandra Czapla

-Jacek Głazowski

-Ewelina Jasińska

-Jakub Kaczyński

-Paweł Orłowski

-Anna Pietroń 

-Aleksander Radliński 

-Monika Staropiętka

-Mateusz Szymański 

-Daniel Kamil Szymczyk 

-Jakub Trubiłowicz 

-Agnieszka Trzewiczek

-Małgorzata Turek

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014, godz. 20:53 - Paweł Dyszewski