Współpracownicy Samorządu Studentów WPPKiA KUL:

 

 

 

 

Osoby biorące udział w realizacji projektów i eventów Samorządu, nieposiadający prawa głosu.

 

Kamila Chmiel

Aleksandra Czapla

Jacek Głazowski

Klaudia Mańka

Paulina Matuska

Klaudia Mielniczuk

Aleksander Radliński 

Jakub Trubiłowicz 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 17:43 - Karolina Wyszyńska