W dniu 25.10.2017 r. Komisja Stypendialna jednomyślnie uchwaliła, że stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje 100% doktorantów, którzy uzyskali liczbę punktów, nie niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punktów przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Średnia arytmetyczna punktów została wyznaczona oddzielnie dla doktorantów I roku studiów i doktorantów kolejnych lat, w ramach poszczególnych wydziałów.

 

Wyznaczono następujące progi procentowe i odpowiednio do progu wysokość stypendium:

 

I próg

otrzymuje 20% uprawnionych

470 zł

II próg

otrzymuje 30% uprawnionych

370 zł

III próg

otrzymuje 50 % uprawnionych

220 zł

 

Komisja Stypendialna na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustaliła wstępną listę rankingową stypendium dla najlepszych doktorantów, którą postanowiono ogłosić w dniu 26 października br. w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada br. W związku z tym przewiduje się wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

 

Komisja Stypendialna zobowiązuje zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępną listą rankingową. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych od 6 do 8 listopada br. w godzinach przyjęć interesantów.

 

 

Wstępna lista rankingowa dla najlepszych doktorantów dla I roku studiów

 

Wstępna lista rankingowa dla najlepszych doktorantów od II roku studiów

 

 

 

 Ogłoszenie w sprawie uchwały Komisji Stypendialnej z dnia 25.10.2017 r.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, godz. 11:57 - Izabela Mazur