Lublin, 2018-03-06

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

(dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni)

 

 

 

 

Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustalono wstępną listę rankingową stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 dla kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni, którą ogłasza się w dniu 6 marca br. w celu weryfikacji w terminie 14 dni od ogłoszenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca br.

Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
  2. gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
  3. inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

 

Uwagi do wstępnej listy rankingowej można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych w godzinach przyjęć interesantów.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio wysokości stypendium:

 

I przedział – 2% studentów

800 zł

II przedział – 3% studentów

650 zł

III przedział – 5% studentów

500 zł

 

10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba.

 

 

Wstepna lista rankingowa stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2017-2018

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:16 - Izabela Mazur