Poniżej zostały zamieszczone WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego przygotowane przez Komisję kwalifikacyjną na WNH w dniu 15.11.2017 r. Wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe, które wraz z protokołami posiedzeń komisji kwalifikacyjnej zostaną przekazane do decyzji Rektora.

 

I rok - lista rankingowa

 

II-IV rok, przedłużenia - lista rankingowa

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 14:09 - Joanna Wiatr