Jaki typ zdania złożonego stanowi wypowiedzenie, w którym wskaźnikiem zespolenia jest partykuła  „wszak” ?

 

Partykuła wszak, pełniąca funkcję wskaźnika zespolenia, jest wielofunkcyjna: charakterystyzuje zarówno parataksę, czyli zdania współrzędnie złożone, jak i hipotaksę, tj. zdania podrzędnie złożone:

a)  może być spójnikiem w zdaniach współrzędnie złożonych wynikowych. Wskaźniki zespolenia, takie jak: więc, wszak, wszakże, przecież stosuje się w zdaniach wynikowych, w których najpierw wymienia się skutek, a później przyczynę, która jest znana, i nie trzeba wnioskować o jej istnieniu, np. Zawsze mogę na pana liczyć, wszak jest pan człowiekiem honoru;

b) w zdaniach współrzędnych przeciwstawnych występuje partykuła o charakterze ekspresywnym wszakże (mająca znaczenie ‘jednak’), np. Dom stary, wszakże wygodny;

c) wszak może też łączyć zdania złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny (przyczynowe), np. Drogi rozmiękły, wszak (ponieważ) od wielu dni padały deszcze.


Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010, godz. 09:27 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn