1 kwietnia 2015 r. ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński w imieniu KUL i prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podpisali umowę dotyczącą podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych, wymiany studentów, pozyskiwania funduszy i wspólnego uczestnictwa w projektach naukowych. Umowa przewiduje również wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, rozwijanie kontaktów akademickich między pracownikami obu jednostek, oraz prowadzenie działań promujących obie Uczelnie.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 12:48 - Emil Zięba