Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory do Rady Doktorantów KUL na kadencję 2017-2019 odbędą się według następującego porządku:

 

Wydział Teologii, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Społecznych:

6 czerwca 2017 r. – od godziny 9.00 do godziny 14.00 – Gmach Główny

7 czerwca 2017 r. – od godziny 12.00 do godziny 18.00 – Gmach Główny

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:

10 czerwca 2017 r. – od godziny 9.00 do godziny 14.30 – Collegium Iridicum


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie opublikowana lista kandydatów z poszczególnych wydziałów.


Kampania wyborcza trwa do 5 czerwca 2017 roku.


Liczba mandatów do Rady Doktorantów KUL na kadencję 2017-2019 wynosi 34 w tym dla: Wydziału Teologii – 11; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 7; Wydziału Filozofii – 3; Wydziału Nauk Humanistycznych – 7; Wydziału Nauk Społecznych – 7


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2017, godz. 22:45 - Andrzej Cudo