Zapraszamy wszystkich członków OZ „Solidarność” KUL na zebranie wyborcze w dniu

21.03.2018 r. (środa) o godzinie 14:00, w sali GG- 47.

 

Wybory odbędą się w następującym porządku:

  1. Wybory Delegatów (do dnia 16 marca 2018 r.)
  2. Wybory władz związku i delegatów Regionu Środkowowschodniego oraz Regionalnej Sekcji Nauki (21 marca 2018 r.)

 

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018, godz. 10:34 - Dorota Marzec