zmiany z dnia 24.10.2012

 

Wybory uzupełniające do Parlamentu Studentów KUL

 

 

Wybory uzupełniające do Parlamentu Studentów KUL odbędą się w dniach 6-7 listopada 2012 roku w godzinach 9:30-14:30

 

  

Kalendarz wyborczy:

 

·Wydziałowe Komisje Wyborcze zostaną powołane do dnia 19.10.2012 r.

 

·Zgłaszania kandydatów można dokonywać do 29.10.2012 r. w CN-232.

 

·Lista kandydatów na parlamentarzystów zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 30.10.2012 r.

 

·Miejsca głosowania zostaną ustalone i podane do publicznej wiadomości do dnia 30.10.2012 r.

 

·Spisy wyborców zostaną sporządzone do dnia 31.10.2012 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsc, w których Wydziałowe Komisje Wyborcze będą przyjmować zgłoszenia kandydatów zostaną ogłoszone przez właściwe Samorządy Wydziałowe.

 

 

Karolina Bobusia

Przewodnicząca Komisji Wyborczej PS KUL

 

 

 

 

Wolne mandaty

 

Okręg wyborczy

Liczba wolnych mandatów

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Administracja

3

Prawo

Prawo kanoniczne

3

Wydział Nauk Społecznych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

1

Ekonomia

2

Pedagogika

1

Socjologia

1

Zarządzanie

1

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia angielska

1

Filologia germańska

Filologia klasyczna

Filologia niderlandzka

Filologia romańska

Filologia słowiańska

Sinologia

 

 

1

Filologia polska

Edytorstwo

2

Historia

Historia sztuki

Wiedza o teatrze

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

 

1

Wydział Filozofii

Filozofia

Filozofia przyrody nieożywionej

Filozofia przyrody ożywionej

Filozofia teoretyczna

Filozofia teoretyczna w jęz.ang.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Retoryka stosowana

Etyka

Naukoznawstwo

 

 

 

 

1

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Architektura krajobrazu

Matematyka

1

Informatyka

1

Biotechnologia

Ochrona środowiska

Gospodarka przestrzenna

1

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Inżyniera środowiska

Pedagogika

Praca socjalna

Socjologia

 

2

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2012, godz. 14:11 - Paweł Fil