Zgodnie z uchwałą Rady Doktorantów KUL, wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL na rok akademicki 2014/15 na Wydziałach: Teologii, Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Filozofii odbędą się w poniedziałek, 8 grudnia 2014 r. w godz. 11.00 - 13.00 w holu Collegium Jana Pawła II KUL.  

 

 

Liczba mandatów:

 

Wydział Teologii – 3

 

Wydział Filozofii – 2

 

Wydział Nauk Społeczych – 3

 

Wydział Nauk Humanistycznych – 3

  

 

Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rdkulwybory@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r. W treści maila proszę podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, mail, telefon.

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2014, godz. 20:43 - Anna Dutkowska