Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy.


Kampania wyborcza trwa do 16 marca 2017 roku.


Liczba nieobsadzonych mandatów wynosi 13, w tym dla: Wydziału Teologii – 9; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 1; Wydziału Nauk Humanistycznych – 2; Wydziału Nauk Społecznych – 2. Na Wydziale Filozofii wszystkie mandaty są obsadzone.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, godz. 22:08 - Andrzej Cudo