dr Piotr K. Szałek

 

 

Artykuły

 • Truth, Thoughts and Facts, [w:] Uncovering Facts and Values (“Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities”), red. A. Kuźniar and J. Odrowąż-Sypniewska, Leiden-Amsterdam: Brill-Rodopi 2016 (w druku).
 • Russell, Wittgenstein and the Notion of False Propositions, [w:] Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein, red. P. Stalmaszczyk, Berlin-Boston: De Gruyter 2014, s. 255-268.
 • Does Lewis’ View on Possibilia Imply the Meinongian Ontology?, “Meinong Studies” Vol. 5, 2014, s. 91-109.
 • Kant, Hegel, and the Puzzles of McDowell’s Philosophy, “Diametros” 29(2011), s. 110-123.
 • Zagadnienie zależności ontologicznej w filozofii Berkeleya, [w:] Filozofia XVII wieku – twórcy, problemy, kontynuacje, red. J. Żelazna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 265-276.
 • Roman Ingarden’s Ontological Theory of Relation, “Studies in Logic and Theory of Knowledge”, Vol. 7, red. S. Kiczuk, J. Herbut, J. Wojtysiak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 141-169.
 • Does Virtue Ethics Really Exclude Duty Ethics?, “International Philosophical Quarterly” 3(199), Vol. 50, 2010, s. 351-361.
 • Zagadnienie sceptycyzmu w kontekście wpływu myśli Locke’a na filozofię Berkeleya, „Roczniki Filozoficzne” 59(2010), nr 1, s. 229-245.
 • On the Origins of the Berkeleian Definition of ‘Existence’, “Studies in Logic, Grammar, and Rethoric” 15(28), 2009, s. 145-159.
 • Nel dibattito sulla giustificazione epistemica, l'internismo e l'esternismo parlano davvero della stessa cosa?, “Rivista di filosofia” 2(100), 2009, s. 263-286.
 • O genezie Berkeleyowskiej definicji "istnienia", [w:] Oblicza filozofii XVII wieku, red. S. Janeczek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 93-113.
 • Do Externalism and Internalism in the Debate Over Epistemic Justification Have the Same Subject?, “Acta Philosophica” 1(17), 2008, s. 145-161.
 • The Notion of Conceptualized Experience in John McDowell's Mind and World, “Forum Philosophicum” 1(12), 2007, s. 87-103.
 • Karla Jaspersa koncepcja śmierci jako sytuacji granicznej, „Analiza i Egzystencja” 1(3), 2006, s. 89-108.
 • Romana Ingardena ontologiczna teoria relacji, „Kwartalnik Filozoficzny” 1(34), 2006, s. 31-60.
 • Filozoficzne przesłanki Nicolasa Malebranche'a koncepcji pochodzenia ludzkiej wiedzy, „Przegląd Filozoficzny” 1(53), 2005, s. 135-152.
 • Psychologizm vs. antypsychologizm: J. Locke'a charakterystyka treści mentalnej, „Roczniki Filozoficzne” 52(2004), nr 1, s. 275-292.
 • Polska bibliografia leibnizjańska od 1917 r., (razem z Tadeuszem Ciecierskim), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2(8), 2004, s. 97-117.
 • G. W. Leibniza koncepcja zasady doskonałości: Ujęcie w aspekcie analityczności sądów, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2(8), 2004, s. 9-29.

Recenzje

 • John McDowell, Mind and World, with a New Introduction by the Author, Cambridge, MA: Harvard University Press 2003 (second edition), 196 pp., ISBN 0674576101, “Polish Journal of Philosophy” 1(2), 2007, s. 149-154.
 • Kłamstwo też jest ciekawe, (Recenzja: W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa: Volumin 2003), „Więź” 12(554), 2004, s. 136-139.
 • Scientific Innovation, Philosophy, and Public Policy, ed. Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller Jr., Jeffrey Paul, New York: Cambridge University Press 1996, ss. XVII+324, Index, „Roczniki Filozoficzne” 48-49 (2000-2001), z. 2, s. 165-171.

Wywiady

 • Le Cercle des philosophes de Lublin, [wywiad z prof. Stefanem Swieżawskim] (razem z Marcinem Koszowym i Romanem Schmidtem), Tłum. Jozefina Sadowska i Agnès Bastit , “Liberté politique”, Paris: L'association pour la Fondation de Service politique 2004, s. 1-7.
 • Profesor Stefan Swieżawski o Jerzym Kalinowskim i o filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, (razem z Marcinem Koszowym i Romanem Schmidtem), „Summarium: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 30-31(50-51), 2001-2002, s. 189-203.
 • Aktualność chrześcijaństwa - rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim (KUL), (razem z Adamem Dobrzyńskim), „Scriptores Scholarum” 1(26), 2000, s. 17-21.
 • Wyznania agnostyka - rozmowa z prof. Janem Woleńskim (UJ), (razem z Adamem Dobrzyńskim), „Scriptores Scholarum” 1(26), 2000, s. 22-28.

Hasła encyklopedyczne

 • Okazjonalizm, (razem z Przemysławem Gutem), [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VII, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006, s. 782-783.

 

Autor: Piotr K. Szałek
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016, godz. 23:25 - Piotr Szałek