1. Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996, s. 35-50.
  2. Pisteis w argumentacji retorycznej u Arystotelesa, "Roczniki Humanistyczne" 48, Lublin 2000, s. 21-33.
  3. Św. Augustyn, List 137 (do Woluzjana), "Vox Patrum 55", Lublin 2010, s. 883- 903.
  4. G.W. Leibniz, Prawdy konieczne i przygodne, "Roczniki Filozoficzne" 56/2, Lublin 2010, s. 395-405.
  5. Św. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, AD FONTES, Kęty 2011.
  6. Tomasz z Akwinu, Komenatrz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, Lublin 2013.
  7. G.W. Leibniz do B. de Voldera, Roczniki Filozoficzne 62/3, Lublin 2014, s. 103-113.
  8. Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury, Lublin 2015.
Autor: Andrzej Stefańczyk
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2014, godz. 11:03 - Andrzej Stefańczyk