1. Programowymi zajęciami wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, stacjonarnych jednolitych magisterskich a także wybrane kierunki studiów stacjonarnych II stopnia.

 

2. Podstawą uzyskania zaliczenia (bez oceny) z przedmiotu „wychowanie fizyczne” jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego albo systematyczny i aktywny udział w zajęciach sekcji sportowych (o przynależności do sekcji decyduje trener)

W roku akademickim 2017/18 zaliczenie wychowania fizycznego odbywa się poprzez uczestniczenie w zajęciach profilowanych w następujących dyscyplinach: fitness kobiet, piłka nożna kobiet, piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, badminton kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, tenis ziemny kobiet i mężczyzn, nordic walking kobiet i mężczyzn, pływanie kobiet i mężczyzn.

 

3.  Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni będą odbywały się od 15 lutego do 21 lutego br. w sekretariacie SWFiS

files/438/plan_zajec_wf_-_semestr_letni_17-18_1.pdf

 

4. Studenci MISHuS z uwagi na swój indywidualny plan zajęć, proszeni są o jak najszybsze skontaktowanie się z sekretariatem SWFiS w celu wyboru odpowiedniej grupy wf.

 

5. Studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą aktywnie uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego, zobowiązani są powiadomić o tym swojego nauczyciela a także złożyć w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia danego semestru w Sekretariacie SWFiS zwolnienie lekarskie wraz adnotacją lekarza o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Sekretariacie kopię orzeczenia. Studenci o których mowa powyżej będą uczestniczyli w zajęciach ogólnousprawniających, dostosowanych do wskazań medycznych, takich jak (jedne do wyboru, obowiązuje limit miejsc):

- boccia

- nordic walking

- zajęcia usprawniająco-korekcyjne

W momencie składania zwolnienia/orzeczenie będzie możliwość zapisu do wybranej grupy.

Systematyczny i aktywny udział w tych zajęciach będzie podstawą do zaliczenia przedmiotu.

 

6. W roku akademickim 2017/18 będą funkcjonowały następujące sekcje sportowe:

- koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn;

- siatkówka (siatkówka plażowe) kobiet, siatkówka (siatkówka plażowa) mężczyzn;

- lekkoatletyka kobiet i mężczyzn;

- piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet

- piłka ręczna kobiet i mężczyzn;

- badminton kobiet i mężczyzn;

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn;

- tenis ziemny kobiet i mężczyzn;

- pływanie kobiet i mężczyzn;

- ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn.

 

7. Prosimy by do Sekretariatu SWFiS zgłaszali się także studenci, którzy uprawiali inne dyscypliny sportowe, mimo iż na dzień dzisiejszy nie ma regularnie trenującej sekcji. Dotyczy to dyscyplin takich jak: brydż, żeglarstwo, narciarstwo, snowboard, kolarstwo, strzelectwo, trójbój siłowy i in.

Studenci, którzy na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Polski Uniwersytetów sklasyfikowani zostali na miejscach I-VI (indywidualnie lub drużynowo) mają szansę na uzyskanie stypendium Rektora za wysokie wyniki sportowe.

 

8. Zachęcamy do wstąpienia w struktury AZS KUL. Klub Uczelniany oferuje ciekawą ofertę zajęć sportowych dostępnych bezpłatnie dla posiadaczy karty ISIC AZS KUL. Więcej informacji na www.azskul.pl

 

Zasady organizacji i zaliczania zajęć wychowania fizycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - zasady zaliczania zajęć wf

 

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem wychowania fizycznego bądź z pracownikami Sekretariatu SWFiS.

Autor: Beata Rawska
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018, godz. 11:51 - Beata Rawska